افزایش بهره‌وری، کلید طلایی حماسه اقتصادی

- انباشت و توسعه سرمایه دولتی و نیروی کار و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و تجهیز و هدایت پس‌اندازها و منابع. در ضمن باید قوانین و سرمایه‌ها و منابع لازم برای رشد اقتصادی فراهم باشد. این راهبرد پرهزینه و پرمشغله است که تاثیر شدیدی از شرایط محیطی می‌پذیرد و هر تغییراتی در جهت خلاف این جهت‌گیری بشدت بر آن تاثیرگذار است، به همین دلیل تجربیات جهانی نشان می‌دهد با تکیه صرف بر این راه نمی‌توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید طوری که هم‌اکنون کشورهای توسعه‌یافته که 77 درصد ثروت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند، حدود 67 درصد ثروت خود را از سرمایه‌های منابع انسانی به دست می‌آورند و در مقابل تنها 17 درصد را از منابع طبیعی کسب می‌کنند. در کشورهای نفتخیز که 6/4 درصد ثروت جهان را دارند سهم منابع طبیعی آنها بیشتر از منابع انسانی و به میزان 44 درصد است ولی در کشوری مثل ژاپن که تنها 2 درصد از ثروت آن به منابع طبیعی اختصاص دارد 80 درصد از ثروت به منابع انسانی تعلق دارد.

2- راهبرد دیگر، بهره‌وری است که نه‌تنها می‌تواند در رشد پایدار اقتصادی موثر واقع شود بلکه سرمایه‌گذاری مجدد را نیز بشدت کاهش داده و امکان توسعه سرمایه‌گذاری پایدار و همه‌جانبه را فراهم می‌کند. با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها مشاهده می‌شود که در بیشتر فرآیندهای تولیدی سهم بهره‌وری عوامل تولید، از ذخیره و سرمایه‌گذاری منابع و عوامل تولید در رشد اقتصادی بسیار بیشتر بوده است و اصولا با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید و رشد روزافزون نیازها همچنین کاهش وابستگی اقتصادی و توسعه تجارت و افزایش سطح رفاه اجتماعی باید از منابع موجود استفاده بهینه کرد، لذا در همه جوامع «بهره‌وری» به عنوان یک ضرورت تاریخی و رسالت نسل فعلی قلمداد می‌شود. آدام ‌اسمیت معتقد است کاهش بهره‌وری، موجب کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی شده و دلیل اصلی توسعه‌نیافتگی است و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهره‌وری را موجب می‌شود. سیمون کوزنتس نقش بهره‌وری را در رشد اقتصادی بسیار موثر می‌داند چنانکه در تعریف 6 خصوصیت جریان رشد که تقریبا در همه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از 2 متغیر کلی اقتصادی نام برده است.به عنوان مثال در کشورهای توسعه‌یافته که رتبه‌های اول را در رقابت‌پذیری در عرصه تجارت جهانی دارند عمدتا بیشتر از 50 درصد رشد تولید ناخالص داخلی آن‌ها از محل بهره‌وری عوامل تولید تامین می‌شود و در کشوری مثل ژاپن که رتبه هفدهم را در عرصه رقابت‌پذیری اقتصاد دنیا کسب کرده حدود 53 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آن از محل بهره‌وری عوامل تولید تامین می‌شود. بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی(APO)، سهم بهره‌وری عوامل تولید کشور ایران از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از نرم کشورهای توسعه‌یافته است که البته در برنامه چهارم قرار شده بود این رقم یعنی سهم بهره‌وری عوامل تولید(TFP) از رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به حدود 31درصد برسد و راهبرد برنامه پنجم توسعه سهم 30 درصدی بهره‌وری را در رشد 8 درصدی اقتصادی ترسیم کرده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید