سوالات پول و ارز

1- نظریه تقاضای پول فیشر را بنویسید

2-نظریه تقاضای پول کنیز را بنویسید

3-اهداف نظام بانکی را بیان کنید

موارد زیر را تعریف کنید

مشارکت مدنی

اجاره به شرط تملیک

جعاله

4- عوامل موثر در عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا را بیان کنید

5- ابزارهای مدیریتی بانک مرکزی را بیان کنید

6- انواع سیاست های اعتباری بانک مرکزی را بنویسید

/ 1 نظر / 34 بازدید
وب آيسان

سلام. ديگه وقتشه يه سايت شيک و پر امکانات داشته باشيد. ما اينکارو براتون انجام ميديم webisan.ir